Lyrics for Aviliai

1.
LT
Avily pradėtas
Avily maitintas
Koriuose migdytas
(Giliausiu miegu)
Susirink raudonas
Vakaro gijas
Parvesk saulę namo

EN
Thou conceived in a hive
Thou fed in a hive
Thou cradled in a comb
(In a sleep profound)
Scoop up those red
Threads of the night
Bring the sun back home

2.
LT
Smėlio masyvai virsta bekraštėm jūrom
į mano veidą žiojas tuštuma
suskausta išduotą nemirtingumą
skaičiuojant negaliojančias dienas
banguojančia tyla patvinęs horizontas
man seka sakmę apie mirusius namus
apie beplunksnį paukštį kur norėjo kilti
ir plakė plakė vis kruvinesnius sparnus
apie pasaulio močią – kietą smėlio smiltį
ir kirminais pavirtusius vaikus
pilkam bekraštės jūros horizonte
sustoja plakusi širdis, kai
smėlio masyvai virsta bekraštėm jūrom
kai smėlio masyvai virsta bekraštėm

EN
(No translation)

3.
LT
Kai sapno konstruktas
Veržlėm ir membranom pabyra
į purvinas laivės lentas
Sueižėja juodas masyvas
Įkalinęs kūną nakčia
Sueiži ir pokši ir sprogsta
Ir šukės susminga po oda
Ir kruvino kūno giliausioj žaizdoj
Pražysta kartėlis

Tamsus mano guolis
Baltom pakalnutėm pražydęs
Linguoja bangų lopšines
Užsisiuvu žaizdą gyvanašlės plauku
Ir kauliniu durklu išskobus akis
Atsiverčiu nebepaskaitomą knygą
Juodoj mano sieloj
Paskęsta naktis

EN
When the construct of a dream
Shatters all in nuts and membranes
Onto the dirty floor of [my] ark
A black massif [that] held the body
imprisoned by night cracks
It cracks and it chaps and it bursts
The shivers sink deep under the skin
And in the deepest sore of the flesh
My bitterness blossoms

My dark lair that’s blooming
In lilies-of-the-valley
Sways in a lullaby of the waves
I sew up my sore with a grass-widows hair
And scoop out my eyes with a dagger of bone
Then open up an illegible book
While I swallow the night
with my blackened soul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s